Přečerpávací čistírny odpadních vod

Další variantou čistírny BIOX jsou systémy BIOX SBR. Tyto čistírny nejsou samospádové, splašková voda je během dne akumulována a současně čištěna. V noci, kdy není přítok do čistírny, proběhne odsazení biomasy na dno nádrže a vyčištěná voda se automaticky odčerpá do recipientu (zálivka zahrady, kanalizace, vodní tok, vsaky,......).

Tyto čistírny jsou velmi vhodné pro proměnlivé zátěže a velice vhodné pro rekreační objekty a v místech, kde je výhodné vyčištěnou vodu odčerpávat. Čistírny BIOX SBR nevyžadují, na rozdíl od běžných samospádových čistíren široký přístupový poklop a umožňují běžně zakrytí kanalizačními poklopy 600 x 600, 6 x 900,..... (např. pojezdová řešení). Systémy SBR rovněž s úspěchem aplikujeme do stávajících jímek nebo septiků investorů.

Jak BIOX SBR pracuje?

Čistírna pracuje v režimu s přerušovaným odtokem (SBR systém). Je variantou čistírny BIOX. Vyčištěná voda je, na rozdíl od samospádové BIOX, z čistírny BIOX SBR odčerpávána (přes den se v reaktoru hromadí přitékající odpadní voda a současně se čistí). V noci, kdy je prakticky nulový přítok, proběhne jednorázově odčerpání vyčištěné vody do recipientu (nebo k závlaze apod.). Pro havarijní přítoky, přeplňující čistírnu je zajištěno řešení. Čistírna BIOX SBR, na rozdíl od samospádové BIOX, má malou řídící jednotku, zajišťující všechny procesy čištění. Rovněž je je možné procesy spouštět jednotlivě ručně.

Čistírny BIOX SBR, kromě výhodnosti čerpání vyčištěné vody (výtlaky "do kopce", závlaha zahrady,..) umožňují šachtové zakrytí nádrží a rovněž instalaci technologie BIOX SBR do nádrží investorů (původních septiků, žump,..), často poklopy stávajícími bez stavebních prací.

Získejte od nás více informací. Kontaktujte nás.

Pošlete nezávaznou poptávku

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.

Vyplňte prosím Vaši adresu.

Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem kdy Vám nejlépe volat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.