Samospádové čistírny odpadních vod

Čistírna BIOX je samospádová a neobsahuje žádné elektrické části, vyjma dmychadla, které je uloženo zpravidla mimo čistírnu v objektu domu (sklep, kotelna, garáž,...). Je možné rovněž umístit dmychadlo do plastového kastlíku přímo do půdorysu čistící jednotky. Hlučnost dmychadla je nižší než 43dB (asi na úrovni hlučnosti chladničky).

Odpadní voda přitéká do čistírny oddílnou kanalizací přes mechanické předčištění - provzdušňovaný česlicový koš (u speciálních zátěží provzduš. česle s akumulací shrabků). Zde se oddělí nerozložitelné složky (plasty, hadry apod.). Z česlic koše postupuje odpadní voda do nátokové sekce. V nátokové části se zachytí i plovoucí nerozložitelné složky (tuky,...).

Jak funguje čistírna BIOX?

Mechanicky předčištěná voda pak natéká do aktivační nádrže, která slouží k biologickému čištění. Zde dojde účinkem aerobní biomasy k odbourání biologicky rozložitelných organických látek. Kyslík potřebný pro biochemický proces je dodáván aeračními elementy osazenými na dně. Zdrojem vzduchu pro aeraci je dmychadlo.

Z aktivační nádrže odtéká směs vyčištěné vody a vloček biomasy do vertikálního dosazováku. Dosazovák oddělí vločky kalu od vyčištěné vody. zachycený sedlý kal je odtahován automaticky zpět do aktivace. Vyčištěná voda odtéká z dosazováku přes nornou stěnu do odtoku.

Přebytečný nepáchnoucí hygienicky stabilizovaný kal (biomasa produkovaná biologickým procesem) je akumulován průběžně v aktivační nádrži. Odtud se odtahuje v četnosti obvykle 1-6 x ročně (dle zátěže čistírny) kalovým čerpadlem (není standardní součástí dodávky) a aplikuje se do zahradního kompostu investora či se vyváží externím oprávněným zneškodňovatelem odpadů.

Chcete vědět o čistírně BIOX více informací? Kontaktujte nás, jsme vám k dispozici.

Pošlete nezávaznou objednávku

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.

Vyplňte prosím Vaši adresu.

Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem kdy Vám nejlépe volat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.