Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod BIORENO je biologická samospádová čistírna, určená pro splaškové vody z domácností, sociálních zařízení, průmyslových i kancelářských provozů, pensionů, hostinců, restaurací a dalších podobných zdrojů odpadní vody splaškového charakteru. 

BIORENO pracuje na principu nízkozatížené biomasy a provzdušňování. Neobsahuje žádné elektrické části, vyjma dmychadla, které je zpravidla uloženo v objektu domu (např.: sklep, garáž, ...) Dmychadlo je napojeno do zásuvky (220V). V zásuvce je zasunut časovač (součást dodávky s čistírnou). Dmychadlo je možné uložit do půdorysu čistící jednotky. (odběr el.energie 0,96 kW/den)

Čistírna BIORENO je dodávaná v plastové nádrži a osazuje se do výkopu na vodorovnou betonovou desku. Hloubka osazení se odvozuje od spodku nátokového hrdla. Nádrž čistírny se dodává v celkové výšce individuálně podle požadavku zákazníka.

Při výrobě ČOV je třeba znát hloubku kanalizace na vstupu do ČOV. Nutná informace je o tom, kam bude vypouštěna voda z čistírny (záchytná jímka, vodoteč, apod.)

Doporučujeme nádrž čistírny obetonovat armovaným betonem tl. 25 cm. Montáž technologie provádíme na stavebně připravené místo. Stavební připravenost je zajišťována investorem: přivedena přítoková a odtoková kanalizace k místu čistírny, přivedený přívod vzduchu k místu čistírny (v případě, že dmychadlo není uloženo v ČOV), vybetonované dno výkopu pro uložení nádrže čistírny, přivedený přívod el. energie k místu instalace dmychadla. Detaily řešení a další případné montážní práce nad rámec možno dohodnout individuálně s investorem.

!POZOR! Realizace, provozování všech čistíren a zejména vypouštění vyčištěné odpadní vody, se děje podle Nař. vl. 61/2003 Sb. (vč. novely 229/07 Sb.), na základě schválené projektové dokumentace a řádné samostatné kolaudace vodoprávním orgánem (odbory živ. prostředí přísl. Městských úřadů).

 

Velikost ČOV dle počtu ekvivalentních osob využívajících čistírnu
Velikost funkční části ČOV pro 1-3 EO 4-6 EO 7-12 EO
Průměr nádrže v mm (d) 1300 1400 1700
Výška nádrže v mm (V) 2000 2000 2000
Spodní výška přítoku v mm (Vp) 1350 1350 1350
Spodní výška odtoku v mm (Vo) 1300 1300 1300
Množství odpadních vod v m3/den 0,7 1 1,8
Cena bez DPH v Kč 26 870 Kč 29 870 Kč 37 870 Kč

 Součástí ceny je základní nádrž o rozměrech nutných k zajištění funkčnosti čističky, nástavec 500 mm na celkovou výšku 2000 mm, víko, technologie čištění, dmychadlo a časovač.
Technická dokumentace (manuál čistírny), předávací protokol díla, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zk. vodotěsnosti nádrže, provozní řád čistírny je vypracován individuálně pro konkrétní dílo a je součástí ceny čistírny.

Trvalý kompletní technický, procesní i pozáruční servis na objednávku:
- dozor, součinnost, vyhodnocení zkušebního provozu
- provozování čistírny dle zák. 574/2001 Sb.

 

 

ČOV - řez ČOV - řez
ČOV - uvnitř ČOV - uvnitř
ČOV - samospádová (3D) ČOV - samospádová (3D)
ČOV - samospádová (uvnitř) ČOV - samospádová (uvnitř)