Vložkování konstrukcí a nádrží

Vložkování nádrží se využívá hned v několika případech. Nejčastěji provádíme vložkování nádrží, když jsou nádrže zabudované do země a prosakují nebo protékají. Není tedy nutné celou nádrž vybagrovat a pořizovat novou. To samé samozřejmě platí i pro nadzemní nádrže, kdy by jejich nahrazení bylo podstatně dražší, než vyvložkování. Vyvložkování zajistí nepropustnost a vodotěsnost.

V dalším případě se jedná o vložkování nádrží, u kterých je nutná nějaká pojistná ochrana. Mezi tyto nádrže patří především zásobníky na pohonné hmoty. Aby nedošlo k prosáknutí benzínu či nafty po několika letech, využívají se nejčastěji plastové vložky - plast vložený na stěny nádrží zevnitř.

Vložkování různých konstrukcí

Je samozřejmě možné vyvložkovat různé stáčecí plochy, bazény nebo krmné vozy. Prostě vše, kde je potřeba hladkého odolného povrchu. Vložkování plastem lze také provést na stěnách budov, kde se nejčastěji provádí vložkování kvůli hygienickým předpisům a snadnější údržbě.

Vložkování kanálů, přivádějících tunelů, záchytných a odkapových van

Odkapové vany vyvložkujeme plastem odolným proti agresivním a nebezpečným kapalinám (nápř. H2SO4), které mohou při průsaku znečistit životní prostředí, spodní vody nebo půdu. Opravy provedeme bez větších nákladů na opravy dosloužilých betonových van.

Provádíme vložkování studní, jezírek, bazénů, koupališť, brouzdališť aj.

Využití různých materiálů

Pro vyvložkování nádrží se samozřejmě nepoužívají pouze tvrdší plasty, ale také těžké PVC fólie se skleněnou zpevňovací mřížkou uprostřed nebo různé druhy tkanin. V tomto ohledu je ale použití plastu nejvýhodnější. Plast je totiž ze všech tří uvedených materiálů nejtrvalejší, neroztahuje se a nehrozí tak snadné protržení. 

Postup při vložkování nádrží

Před začátkem aplikace nádrž vždy důkladně vyčistíme a vysušíme. Tím se zajistí perfektní přilnavost
k povrchu. Následně se naměří všechny potřebné rozměry. Dále záleží na dispozicích nádrže - pokud je nádrž otevřená nebo má pouze malý vstupní otvor s poklopem. V případě nádrží bez víka se často vyrábějí celé vložky, které se do nádrže pouze posadí a přitaví ke stěnám. V případě horší manipulace se nádrže vložkují pomocí svařovaného plastu. Do nádrže se po rozměřených částech vkládají kusy plastů, které se svařují. Tím mohou vzniknout tvary vložek, které nikdo jiný neudělá. 

Postup při vložkování ostatních konstrukcí

U ostatních konstrukcí, jako jsou stěny, stáčecí plochy nebo bazény je aplikace plastových vložek podstatně jednodušší. Nejčastěji se zde využívá pouze sváření plastů, čímž vzniká hladký povrch snadný na údržbu.

Proč si vybrat nás?

Ať už se jedná o nádrž otevřenou nebo uzavřenou, máme letité zkušenosti s vložkováním všech nádrží
pro spoustu materiálů a tekutin za různých podmínek. Celé vyvložkování je rychlé a bezkonkurenčně kvalitní.

Vložkování bazénů Vložkování bazénů
Vložkování nádrží - realizace Vložkování nádrží - realizace
Vložkování nádrže Vložkování nádrže
Vložkování nádrží Vložkování nádrží
Vložkování nádrží plastem Vložkování nádrží plastem
Obklady stěn vložkováním Obklady stěn vložkováním
Vložkování stáčecích ploch Vložkování stáčecích ploch
Vložkování jímek a nádrží Vložkování jímek a nádrží

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.

Vyplňte prosím Vaši adresu.

Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem kdy Vám nejlépe volat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.