Hydroizolace plochých střech

Hydroizolace ploché střechy plní funkci střešní krytiny a společně s její nosnou konstrukcí patří
k nepostradatelným vrstvám v souvrství jednoplášťových i dvouplášťových střech. Při aplikaci izolace na ploché střechy klademe nejvyšší důraz na kvalitu spojů, jelikož jakékoli narušení by mohlo zapříčinit vniknutí vody
do objektu. U některých typů konstrukcí (zelené či pochozí střechy nebo jednoplášťové střechy s obráceným souvrstvím) by bylo narušení spoje těžko opravitelné a oprava by byla tím pádem velmi nákladná. 

Jednoplášťové střechy

U jednoplášťových střech je hydroizolace stejně náročná, jako u těch dvouplášťových. U ploché střechy
s klasickým souvrstvím se hydroizolace klade až jako poslední vrstva. První vrstva k obytnému prostoru je tedy vrstva nosná, následuje spádová vrstva (0-5°), parozábrana, u modernějších staveb tepelná izolace a poslední vrstvou je tedy hydroizolace. Hydroizolace musí být odolná proti všem povětrnostním podmínkám, největším požadavkem je její teplotní roztažnost. V případě roztažení po zahřátí a následném ochlazení se musí hydroizolace přizpůsobit a nepopraskat. 

Jednoplášťové střechy s obráceným souvrstvím

U tohoto typu střech je od obytného prostoru souvrství, jak už název napovídá, otočené. Není to ale tak,
že by byla hydroizolace a následně nosná vrstva. Od obytného prostoru je první vrstvou stále nosná konstrukce
s omítkou, následuje spádová vrstva a až pak hydroizolace. Hydroizolace je překryta tepelnou izolací,
a ta štěrkovým násypem. Hydroizolace je tak chráněna dvěma vrstvami, takže nemůže dojít k proražení
a narušení, tepelnou izolaci chrání štěrk. Oprava hydroizolace je v tomto případě poměrně náročná, jelikož musí být sejmuta zátěžová vrstva i tepelná izolace    


Dvouplášťové střechy

U dvouplášťových střech existuje samozřejmě více druhů a možností vrstvení. To nejběžnější se skládá z nosné konstrukce a tepelné izolace, pak je vzduchová mezera zabraňující kondenzaci vodní páry, následuje nosná vrstva hydroizolace a hydroizolace samotná. 


Zelené a pochozí střechy, terasy

U těchto dvou typů střech provádíme hydroizolace nejčastěji. U zelených střech chrání hydroizolaci vrstva zeminy a u pochozích střech je to pak štěrk, dlažba nebo betonový povrch

Zelené střechy jsou ovšem poměrné náročné na kvalitu hydroizolace a zpracování, jelikož je hydroizolace permanentně pod vodou a hrozí prorůstání kořenů. Zde je ideální použití silnějších fólií nebo tvrzených natavených plastů přímo na nosnou konstrukci hydroizolace.

K tomuto tématu existuje mnoho různých pohledů a názorů a nelze říci, jaké řešení hydroizolace je nejlepší, pokud stavbu neuvidíme. Kontaktujte nás a domluvte si s námi schůzku.

Pokud zadáte celé jméno budeme rádi.

Vyplňte prosím Vaši adresu.

Na tento mail Vám zašleme případnou nabídku a kopii Vaší poptávky.
Pokud preferujete telefonní kontakt, uveďte to prosím v poptávce společně s časem kdy Vám nejlépe volat.

* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe vyřídit Vaši poptávku. Děkujeme.