Kruhové jímky

Jímky slouží k akumulaci odpadních nebo dešťových vod nebo chemikálií.

Jímky jsou vyrobeny z polypropylenu nebo polyetylenu tl. 5-80 mm podle typu jímky a jsou koncipovány
jako vodotěsná vložka do betonových nádrží nebo jako vnitřní šalování těchto nádrží. Vstupní potrubí má
průměr DN 100-150 dle velikosti nádrže nebo přání zákazníka. Vylézací komínek má průměr 600 mm a
výšku 200 mm (případně jinou dle přání zákazníka) a je opatřen poklopem. Půdorysný rozměr jímky je na každou stranu o 150 mm větší o zpevňovací žebra.

Usazení do terénu

Jímky se usazují do terénu na betonovou desku. Jímky je nutno obetonovat. Do vnějších žeber je nutné vyvrtat otvory a prostrčit jimi armovací drát pro lepší spojení s betonem. Obetonování se provádí suchým betonem
bez pěchování a rázů. Jímku je nutné zevnitř rozepřít nebo obetonovávat při současném napouštění vodou. Hladina vody uvnitř musí být cca o 50 cm výše než úroveň betonu vně. Obetonování se provádí po vrstvách
75 cm denně.

Strop je konstruován jako vodotěsný. Není určen k nesení nadložní zeminy, k pocházení nebo pojíždění.
Způsob překrytí jímky (přebetonování) musí určit statik podle způsobu zatížení. Rovněž v místech se spodní vodou určí statik způsob osazení.

Montážník musí řešit odvětrání jímky buď nátokovým nebo samostatným potrubím. Výrobce je držitelem certifikátu na tento výrobek. Tento certifikát obdrží zákazník jako doklad nutný pro stavební řízení a kontrolní orgán.

Nádrže kruhové z materiálu tl. 8 mm
Typ Průměr d (m) Výška V (m) Užitý objem (m3)
JK 2,7 1,5  1,5  2,5 
JK 3,4  1,7  1,5  3,2 
JK 4,6  1,7  4,3 
JK 5,3  1,85 
JK 6,0 
JK 7,4  2,5  1,5  6,9 
JK 8,6  2,7  1,5 
JK 9,8  2,5  9,3 
JK 11,5  2,7  10,9 
JK 14,2  13,4 

(jakýkoliv jiný průměr, výška JK či průměr prostupu k dodání na objednávku)

kruhová jímka kruhová jímka