Přečerpávající stanice

Tlaková kanalizace je usazena do terénu do plastových šachet. Jímka je vystrojena jedním nebo dvěma čerpadly, které jsou spínány plováky nebo sondami. Spojovací potrubí, zpětná klapka, pojistný ventil, montáž vystrojení šachty a elektrická skříň jsou součástí dodávky.

Přečerpávací jímka Používá do míst s výše položenou sběrnou kanalizací než je výstup kanalizace z objektu, nebo do míst s vysokou hladinou spodní vody.
Tlaková kanalizace Skládá se z tlakové sítě uložené do nezámrzné hloubky a z přečerpávací jímky.
Jímka Slouží k akumulaci menšího objemu odpadní vody, která je následně odčerpána.

 Jímka je vyrobena z 6 - 15 mm silného polypropylenu a je vyztužena vnějšími výztuhami nutnými pro obetonování jímky. Součástí jímky jsou bezpečnostní stupadla, pochozí poklop, nátok DN 150 a vodotěsné průchody na PE výtlačnou trubku a el. kabel.

Usazení do terénu

Po dodání čerpací stanice je nutné ji usadit na proarmované betonové lože. Při napouštění je nutné jímku obsypat kamennou drtí nebo jímku obetonovat. Tlakové PE potrubí se ukládá do nezámrzné hloubky. Nejčastěji se používá PE o průměru DN 40, DN 50 nebo DN 63.

Typ tlakové kanalizace Průměr nádrže (m) Výška (m) Objem (m3)
TK 1  1,2  1,5  1,1 
TK 4  1,2  1,8  1,9 
TK 6  1,5  1,8 
TK 6+4  1,7  1,8  3,8 
JK 2,7 (havarijní jímka)  1,5  1,5  2,5