Vodoměrné šachty

Slouží k osazení hlavního uzávěru přípojky vody a k osazení vodoměru. Šachta se usazuje do terénu a slouží jako vodotěsná vložka proti okolní vodě. Způsob usazení je dán typem terénu a výškou hladiny spodní vody.
Šachtu je nutno oddrenážovat nebo obetonovat s proarmováním.

Vodoměrné šachty jsou vyráběny z polypropylenu. Obvodový plášť a dno je vyrobeno z polypropylenu tl. 5 mm
a strop šachty je vyroben z polypropylenu tl. 8 mm. Průměr šachty SV 100 je 1000 mm (průměr SV 120 je
1200 mm a SV 150 je 1500 mm) a výška šachty je 1200 mm + vylézací komínek, který má průměr 600 mm
a výšku 200 mm (případně 300 mm). Jednotlivé části šachty jsou spojovány pomocí extuderního svařování
a svařování natupo, které zaručuje vodotěsnost a pevnost konečného výrobku.

Nádoby jsou standardně vybaveny vodotěsnými prostupy na potrubí DN 32 mm, stupadly a stolečkem 
pod vodoměr.

Usazení do terénu

Vodoměrná šachta označení SV se usazuje na betonové lože o síle 100 mm. Obsypává se suchým betonem (B20) o síle 200 mm (případně se obsypává nenasákavým materiálem zrnitosti 20-60 mm). Šachta označení SVO je zesílená a určená k obsypu a k usazení na písčité lože popřípadě do míst s výskytem spodní vody, kde je nutné šachtu obetonovat. Při obetonování je nutné provléct armací drát venkovní výztuhou.

Usazení šachty v pojezdové nebo pěší dráze

Váha vozu a osob nesmí být přenesena na plastovou šachtu. Vynesení zátěže musí určit statik.

 

Ceník vodoměrných šachet

Typ šachty
Průměr šachty (m)
Výška šachty (m)
SV 100 DN 32-32
SVO 100 (proti spodní vodě)
1

1,2

SV 120 DN 32-32
SVO 120 (proti spodní vodě)
1,2

1,2

Pro více vodoměru
SV 150 DN 32-32
SVO 150 (proti spodní vodě)
1,5

1,2

(jakýkoliv jiný průměr, výška SV či jiné průměry prostupů k dodání na objednávku)