Vodoměrné šachty

Slouží k osazení hlavního uzávěru přípojky vody a k osazení vodoměru. Šachta se usazuje do terénu a slouží jako vodotěsná vložka proti okolní vodě. Způsob usazení je dán typem terénu a výškou hladiny spodní vody.
Šachtu je nutno oddrenážovat nebo obetonovat s proarmováním.

Vodoměrné šachty jsou vyráběny z polypropylenu. Obvodový plášť a dno je vyrobeno z polypropylenu tl. 5 mm
a strop šachty je vyroben z polypropylenu tl. 8 mm. Průměr šachty SV 100 je 1000 mm (průměr SV 120 je
1200 mm a SV 150 je 1500 mm) a výška šachty je 1200 mm + vylézací komínek, který má průměr 600 mm
a výšku 200 mm (případně 300 mm). Jednotlivé části šachty jsou spojovány pomocí extuderního svařování
a svařování natupo, které zaručuje vodotěsnost a pevnost konečného výrobku.

Nádoby jsou standardně vybaveny vodotěsnými prostupy na potrubí DN 32 mm, stupadly a stolečkem 
pod vodoměr.

Usazení do terénu

Vodoměrná šachta označení SV se usazuje na betonové lože o síle 100 mm. Obsypává se suchým betonem (B20) o síle 200 mm (případně se obsypává nenasákavým materiálem zrnitosti 20-60 mm). Šachta označení SVO je zesílená a určená k obsypu a k usazení na písčité lože popřípadě do míst s výskytem spodní vody, kde je nutné šachtu obetonovat. Při obetonování je nutné provléct armací drát venkovní výztuhou.

Usazení šachty v pojezdové nebo pěší dráze

Váha vozu a osob nesmí být přenesena na plastovou šachtu. Vynesení zátěže musí určit statik.

 

Ceník vodoměrných šachet

Typ šachty
Průměr šachty (m)
Výška šachty (m)
Cena šachty bez DPH (Kč)
SV 100 DN 32-32
SVO 100 (proti spodní vodě)
1

1,2

 5  790,- Kč
+ 1 200 ,- Kč
SV 120 DN 32-32
SVO 120 (proti spodní vodě)
1,2

1,2

   7 290,- Kč
+ 1 800,- Kč
Pro více vodoměru
SV 150 DN 32-32
SVO 150 (proti spodní vodě)
1,5

1,2

   9 014,- Kč
+ 2 300,- Kč

(jakýkoliv jiný průměr, výška SV či jiné průměry prostupů k dodání na objednávku)