Zabudování bazénů do terénu

Stavební připravenost nutná pro usazení bazénového skeletu

Přeprava bazénuVýkop kopíruje tvar objednaného bazénového skeletu. U bazénu do velikosti 7,3 x 3,25 m je možné skelet dovézt hotový.
Pak výkop může být jen o 25 cm větší na každou stranu ,než je objednaný bazénový skelet.
U bazénů větších musí být výkop na každou stranu minimálně
o 50 cm vetší než skelet,
neboť kompletace bazénového skeletu probíhá přímo ve výkopu.

Hloubka výkopu je dána tloušťkou základové desky pod bazénem (cca 20 až 25 cm + štěrkové lože), objednanou hloubkou bazénového skeletu a rozhodnutím, zda bazénový skelet bude zapuštěn do terénu celý nebo jen zčásti.

Dno výkopu musí být zbetonováno. Musí být zajištěna potřebná rovinnost betonové desky bez vln
a nerovností
. V případě, že je požadovaná dnová gula, je potřebné provedení základové desky projednat
s dodavatelem.

Na takto připravené základové desce se osadí, případně zmontuje, bazénový skelet a připojí se ta část čistící technologie a příslušenství (skimmer, trysky, světla, protiproud, hadicové rozvody a pod.), kterou je nutno osadit před obetonováním skeletu. Do předvrtaných děr ve vnějších plastových výztužích skeletu doporučujeme prostrčit armovací dráty. Pokud je bazén vybaven plastovými schody, tyto je nutno podezdít.

Obetonování skeletu doporučujeme betonem o šíři 25 cm. Obsypáváme betonem polosuchým až suchým za současného připouštění vody do skeletu. Napouštění vody probíhá s předstihem cca 10 cm před vnější vrstvou betonu. Přisypávání betonu se provádí rovnoměrně po obvodu skeletu bez pěchování a bez rázů, které by mohly způsobit deformaci tvaru. Vyrovnaní tlaku vody uvnitř skeletu a betonu vně skeletu zajistí, že nedojde k deformaci. Před zahájením těchto prací je nutné zajistit vzpěrami a výztužemi dokonalý tvar bazénu.

Obetonování bazénu probíhá rychlostí max 0,5m denně. Je nutné trvale sledovat, zda nedochází k deformaci skeletu, zvláště pak horní hrany.

zabudování bazénu zabudování bazénu
zabudování venkovního bazénu zabudování venkovního bazénu
dovoz venkovního bazénu dovoz venkovního bazénu
přeprava bazénu přeprava bazénu
plán zabudování bazénu plán zabudování bazénu